Hållbarhet i Resebranschen .png

FRAMTIDENS HÅLLBARA RESANDE

3 800 SEK

Framtidens hållbara resande
Syftet med denna rapport är att ge en insyn i- och förståelse för hur förutsättningarna ser ut gällande hållbarhet i resebranschen. Rapporten är tänkt att fungera som ett beslutsunderlag för strategiska beslut avseende hållbarhetskommunikation i resebranschen, och bygger på primärdata från 4200 konsumenter, insamlad under februari/mars 2017. Den innehåller allt från trender, konsumentbedömningar och de viktigaste fokusområdena framöver, till analys kring framtida utmaningar och möjligheter för ditt företag på hållbarhetsområdet.

(The report is in Swedish).

Rapporten besvarar bland annat följande frågeställningar:

•       Vad händer på hållbarhetsområdet inom branschen just nu och vilka trender ser vi bland olika resebolag?

•       Hur förhåller sig resebranschen gentemot andra branscher när det kommer till konsumentens beslut att konsumera hållbart?

•       Hur upplever konsumenten resebranschens grundförutsättningar att kommunicera hållbarhet, och vad betyder detta för ditt företag?

•       Hur stor är kännedomen om branschens hållbarhetsåtaganden, och hur utvärderar konsumentens branschens framgång inom hållbarhetsfrågorna?

•       Vilka hållbarhetsfrågor är viktigast för resebranschen att adressera och prioritera?

•       Hur ska er kommunikationsstrategi utvecklas för att konsumenten ska uppleva att den är trovärdig?

 

Vem är denna rapport riktad till?
Rapporten är framtagen för företag, byråer, intresseorganisationer och andra intressenter med någon form av koppling till resebranschen. Den lämpar sig väl som beslutsunderlag på en marknads- eller kommunikationsavdelning för att utveckla er strategiska hållbarhetskommunikation, men även i en ledningsgrupp för att få en bild av branschens nuläge och utveckling. 


MORE REPORTS