Hållbarhet i Modebranschen .png

HÅLLBARHET I MODEBRANSCHEN

3 800 SEK

Hållbarhet i modebranschen
Syftet med denna rapport är att ge en insyn i- och förståelse för hur förutsättningarna ser ut gällande hållbarhet i modebranschen. Rapporten är tänkt att fungera som ett beslutsunderlag för strategiska beslut avseende hållbarhetskommunikation i modebranschen, och bygger på primärdata från 4200 konsumenter, insamlad under februari/mars 2017. Den innehåller allt från trender, konsumentbedömningar och de viktigaste fokusområdena framöver, till analys kring framtida utmaningar och möjligheter för ditt företag på hållbarhetsområdet.

 (This report is in Swedish).

Rapporten besvarar bland annat följande frågeställningar:

•       Vad händer på hållbarhetsområdet inom branschen just nu och vilka trender ser vi bland olika modeföretag?

•       Hur förhåller sig modebranschen gentemot andra branscher när det kommer till konsumentens beslut att konsumera hållbart?

•       Hur upplever konsumenten modebranschens grundförutsättningar att kommunicera hållbarhet, och vad betyder detta för ditt företag?

•       Hur stor är kännedomen om branschens hållbarhetsåtaganden, och hur utvärderar konsumentens branschens framgång inom hållbarhetsfrågorna?

•       Vilka hållbarhetsfrågor är viktigast för modebranschen att adressera och prioritera?

•       Hur ska er kommunikationsstrategi utvecklas för att konsumenten ska uppleva att den är trovärdig?

 

Vem är denna rapport riktad till?
Rapporten är framtagen för företag och andra intressenter med koppling till modebranschen. Den omfattar klädkedjor, skor, designvarumärken och sportmode. Den lämpar sig väl som beslutsunderlag på en marknads- eller kommunikationsavdelning för att utveckla er strategiska hållbarhetskommunikation, men även i en ledningsgrupp för att få en bild av branschens nuläge och utveckling. 

Vill du få ett smakprov på innehållet?


MORE REPORTS