hållbarhet-el.png

HÅLLBARHET I ELBRANSCHEN

3 800 SEK

En rapport om att kommunicera hållbarhet till konsumenter i den svenska elbranschen. Trender, konsumentbedömningar och de viktigaste fokusområdena framöver. Insikterna du behöver inför 2018. 

 (The report is in Swedish).

Vem är denna rapport riktad till?
Rapporten är framtagen för företag, byråer, intresseorganisationer och andra intressenter med någon form av koppling till elbranschen. Den lämpar sig väl som underlag för strategi på en marknads- eller kommunikationsavdelning men även i en ledningsgrupp för att få en bild av branschens nuläge och utveckling. 


MORE REPORTS