HÅLLBARHET I BANKSEKTORN -3800 KR

En rapport om hållbarhet i den svenska banksektorn. Trender, konsumentbedömningar och de viktigaste fokusområdena framöver. Insikterna du behöver inför 2018. 

 (The report is in Swedish).

Vem är denna rapport riktad till?
Rapporten är framtagen för företag och andra intressenter med koppling till banksektorn. Den lämpar sig väl som underlag för strategi på en marknads- eller kommunikationsavdelning men även i en ledningsgrupp för att få en bild av marknadens utveckling. 

Vill du få ett smakprov på innehållet?


MORE REPORTS